เรียน 𝐋𝐚𝐰 ใน 𝐔𝐊 ที่ไหน ก.ต. รับรอง 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫 ออกไว!

  • Post author:
You are currently viewing เรียน 𝐋𝐚𝐰 ใน 𝐔𝐊 ที่ไหน ก.ต. รับรอง 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫 ออกไว!
เรียน 𝐋𝐚𝐰 ใน 𝐔𝐊 ที่ไหน ก.ต. รับรอง 𝐎𝐟𝐟𝐞𝐫 ออกไว!
Master of Laws in Banking Law/ Banking and Financial Law/ Corporate Finance
Master of Law in International Intellectual Property Law
Master of Law in Business Law/ Commercial Law/ Trade Law
Master of Laws (LL.M.)

เรียน Law ใน UK กับหลักสูตรที่ ก.ต. รับรอง รับรอง Offer ออกไว พี่ๆ WIN พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทุกขั้นตอนฟรี ครบทุกขั้นตอนแบบนี้ บอกเลย อุ่นใจไปกับ WIN ทักหาพี่ WIN ได้เลย